quá trình hình thành của modem

  • Lịch sử của Modem Lịch sử của Modem
    Modem (Modular + Demodulator) là một thiết bị công nghệ rất phổ biến trong thời đại Internet.