quá trình hình thành mây

  • Lịch sử hình thành và phát triển của máy tính Lịch sử hình thành và phát triển của máy tính
    Lịch sử máy tính ngắn gọn sau đây tóm tắt các giai đoạn phát triển của máy tính, từ khởi đầu khiêm tốn cho đến những cỗ máy ngày nay ta dùng để lướt Internet, chơi game và truyền phát đa phương tiện, bên cạnh chức năng tính toán siêu tốc.
  • Lần đầu tiên nhìn thấy hình thành mây đá Lần đầu tiên nhìn thấy hình thành mây đá
    Các nhà khoa học vừa quan sát được sự tạo thành của tinh thể băng trên bầu khí quyển. Hiện tượng hình thành mây đá như thế này chưa bao giờ được trực tiếp nhìn thấy trước đó.