quá trình tiến hóa của vũ trụ

  • Video: Quá trình tiến hóa 14 tỷ năm của vũ trụ Video: Quá trình tiến hóa 14 tỷ năm của vũ trụ
    Các nhà vật lý học thiên thể đã tạo ra mô phỏng trên máy vi tinh chân thật nhất về quá trình tiến hóa của vũ trụ từ sự kiện vụ nổ Big Bang cho đến nay - một khoảng thời gian kéo dài khoảng 14 tỷ năm.