quả tim người

  • Quả "tim người" in 3D sắp trở thành hiện thực Quả "tim người" in 3D sắp trở thành hiện thực
    Đội ngũ nghiên cứu tại Đại học Louisville, Mỹ vừa đưa ra tuyên bố trong vòng 10 năm nữa, một quả tim người có khả năng cấy ghép sẽ trở thành hiện thực.
  • Nuôi tim người Nuôi tim người
    Đến thời điểm hiện nay, có đến 17 quả tim người đang trong giai đoạn thành hình tại phòng thí nghiệm của Đại học Minnesota, Mỹ.