quần áo màu đỏ

  • Tại sao ông già Noel lại mặc quần áo màu đỏ? Tại sao ông già Noel lại mặc quần áo màu đỏ?
    Ông già Noel, ông già Tuyết, Thánh Nicholas hay Santa Claus là cách gọi một người - linh hồn của lễ Giáng sinh. Hình ảnh của ông già Noel được lấy nguyên mẫu từ một nhân vật có thật trong lịch sử.