quỷ tasmania

  • Từ sữa của “quỷ Tasmania” đến siêu kháng sinh Từ sữa của “quỷ Tasmania” đến siêu kháng sinh
    Các nhà khoa học đã khám phá ra cả một lượng lớn các hợp chất kháng khuẩn cực mạnh có khả năng tiêu diệt một số vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm hiện nay trong đó có cả tụ cầu vàng – vi khuẩn nguy hiểm trên da.