quỷ tasmania

  • Thiên đường cho "quỷ" Thiên đường cho "quỷ"
    Giới chức Australia sẽ đưa 14 con "quỷ Tasmania" tới một hòn đảo để chúng giúp cả loài tránh nguy cơ tuyệt chủng bởi bệnh ung thư mặt.