rạn san hô

  • Những nơi không bao giờ có mùa đông Những nơi không bao giờ có mùa đông
    Tại Belize hay Puerto Rico, thứ lành lạnh duy nhất mà du khách có thể cảm nhận được chính là đá trong các ly cocktail.
  • Bảo vệ cấp bách hệ sinh thái rạn san hô ở Phú Quốc Bảo vệ cấp bách hệ sinh thái rạn san hô ở Phú Quốc
    Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường tỉnh Kiên Giang, trong chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường Khu Bảo tồn biển Phú Quốc của Viện Hải dương học Nha Trang, hiện nay diện tích san hô khu vực này bị tẩy trắng trung bình 56,6% (hiện tượng san hô chết).