rầy Rioza hopeae

  • Loài rầy mới được phát hiện ở Việt Nam Loài rầy mới được phát hiện ở Việt Nam
    Các nhà khoa học vừa phát hiện loài rầy mới ở Việt Nam. Đây là loài thường gây hại trên cây sao đen. Loài rầy mới có tên là Rioza hopeae, sống ở hầu hết ở các tỉnh miền Nam, Tây nguyên và miền Trung.