rắn hai đầu

  • Rắn hai đầu mini "bạch điểu cẩm xà" cực hiếm xuất hiện Rắn hai đầu mini "bạch điểu cẩm xà" cực hiếm xuất hiện
    Không giống như những con rắn hai đầu khác, con rắn hai đầu mini này có ai đầu hoàn chỉnh với đầy đủ mắt, mũi, miệng. Theo các chuyên gia, đây là một con bạch điều cẩm xà, không độc.
  • Video: Rắn hai đầu cực hiếm Video: Rắn hai đầu cực hiếm
    Một gia đình ở Nam Carolina (Mỹ) đã bắt được một con rắn rất đặc biệt, dài khoảng 0,2 mét, có 2 đầu, chiếc đầu này là đuôi của chiếc đầu kia và ngược lại. Mỗi chiếc đầu có đủ 2 mắt, một chiếc lưỡi.