rối loạn đồng hồ sinh học

  • Giải mã chứng tiểu đêm Giải mã chứng tiểu đêm
    Nếu thường phải thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, hẳn bạn đã biết điều này rất khó chịu. Tiểu đêm ảnh hưởng nặng nề đến giấc ngủ không chỉ của bạn mà còn của vợ/chồng hay gia đình.