rừng mưa nhiệt đới amazon

  • Loài trăn khổng lồ ở Nam Mỹ Loài trăn khổng lồ ở Nam Mỹ
    Con đực của loài trăn dài tới 8,8m, nặng 227kg và có đường kính 30cm. Con cái có kích thước lớn hơn con đực, có thể dài đến 9m và nặng 250kg. Những con trăn con sau khi đẻ ra có kích thước khoảng 0,6m và săn bắt mồi ngay sau đó.