robot Mantis

  • Mantis – robot người lái 2 tấn Mantis – robot người lái 2 tấn
    Đây có lẽ là robot nhện lớn nhất thế giới và khả thi nhất vào thời điểm này. Mantis (tiếng Anh tức là bọ ngựa) là robot do người điều khiển bên trong, trông giống như một con nhện máy khổng lồ.
  • Robot nặng hai tấn lập kỷ lục thế giới Robot nặng hai tấn lập kỷ lục thế giới
    Robot Mantis do kỹ sư Matt Denton tại Hampshire, Anh, chế tạo, được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận là robot 6 chân có người điều khiển lớn nhất thế giới, UPI hôm 17/9 đưa tin.