robot bác sĩ điều khiển từ xa

  • Robot bác sĩ trong không gian Robot bác sĩ trong không gian
    Các nhà khoa học thuộc Đại học Nebraska, Mỹ và NASA vừa phát triển thành công mô hình robot bác sĩ điều khiển từ xa, có thể thực hiện những ca mổ trong môi trường phi trọng lực.