robot bảo vệ rạn san hô

  • Sử dụng robot bảo vệ san hô Sử dụng robot bảo vệ san hô
    Nhóm nghiên cứu ở 2 trường đại học Queensland và đại học Southern Cross đã phát triển một loại robot hoạt động dưới nước mang tên "LarvalBot".