sâm Ngọc Linh

  • Nhân giống vô tính sâm Ngọc Linh Nhân giống vô tính sâm Ngọc Linh
    Đề tài “Nghiên cứu nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối rễ cây sâm Ngọc Linh" của PGS. TS Dương Tấn Nhựt - Viện Sinh học Tây Nguyên đã mở ra hướng đi mới giúp người trồng chủ động hơn về nguồn giống, nâng cao chất lượng cây giống sâm.
  • Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh tại Kon Tum Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh tại Kon Tum
    Ngày 16/8, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tìm các giải pháp bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh.