sâu biển

  • Sâu lột xác thành bướm như thế nào? Sâu lột xác thành bướm như thế nào?
    Quá trình biến đổi tự nhiên của loài bướm để “lột xác” thành hình hài xinh đẹp luôn là đề tài hấp dẫn các nhà khoa học vì sự độc đáo, kì thú trong từng giai đoạn phát triển của nó.