sét dị hình

  • Những hiện tượng kỳ lạ về sét Những hiện tượng kỳ lạ về sét
    Sét hòn, lửa Saint Elmo, sét đen tấn công các máy bay thương mại là những hiện tượng bí ẩn và cực hiếm của tự nhiên khiến các nhà khoa học trăn trở.