sói xám

  • 10 loài săn mồi nguy hiểm nhất 10 loài săn mồi nguy hiểm nhất
    Kĩ năng săn mồi, những bộ hàm, móng vuốt sắc nhọn và nọc độc chết người “trời phú” đã biến các động vật này thành những kẻ săn mồi đẳng cấp.