sóng mặt trời

  • Mặt trời sắp...biến mất? Mặt trời sắp...biến mất?
    Các nhà khoa học dự đoán mặt trời sắp bước vào giai đoạn ít hoạt động. Khoảng năm 2020, các vệt đen sẽ biến mất trong thời gian tương đối dài.