sóng ma

  • Sóng sát thủ giữa đại dương Sóng sát thủ giữa đại dương
    Vào một ngày trời quang mây tạnh, trên bề mặt đại dương đột ngột xuất hiện bức tường nước cao từ mười tới ba chục mét – bạn đã gặp “sóng ma” hay “sóng sát thủ”.