sông amazon

  • Đã tìm ra nguyên nhân sông Amazon thay dòng chảy Đã tìm ra nguyên nhân sông Amazon thay dòng chảy
    Sự đảo chiều của dòng sông lớn nhất thế giới trên Trái đất không phải là điều tầm thường, và các nhà địa chất đã suy ngẫm về nguyên nhân của sự việc này trong một khoảng thời gian rất dài.