sông mekong

  • Sông nào dài nhất Việt Nam? Sông nào dài nhất Việt Nam?
    Có những con sông bắt nguồn từ các nước khác nhau chảy qua lãnh thổ Việt Nam, có con sông bắt nguồn từ Việt Nam chảy qua nước khác và cũng có những con sông bắt nguồn từ nước ta và chỉ chảy trong lãnh thổ rồi ra biển.
  • Những loài cá khổng lồ của sông Mekong Những loài cá khổng lồ của sông Mekong
    Khối lượng cực đại của cá tra dầu sông Mekong đạt 300 kg, còn chiều dài tối đa của cá đuối nước ngọt lên tới 5 m.