sạc không dây

  • Xe tự sạc Xe tự sạc
    Công nghệ sạc pin cho xe chạy điện đang chuyển dần từ thiết lập sạc nhanh, đến pin thay thế rồi trạm sạc không dây. Nhưng các kỹ sư Đại học Stanford (Mỹ) đã đưa ra ý tưởng tiện lợi hơn cả: chỉ cần chạy xe để sạc pin.
  • Phát triển xe điện không có ắc-quy, lấy điện từ mặt đường Phát triển xe điện không có ắc-quy, lấy điện từ mặt đường
    Trường đại học công nghệ Toyohashi của Nhật Bản vừa giới thiệu phiên bản thử nghiệm của chiếc xe điện có thể vận hành mà không có ắc-quy. Dòng xe này vận hành bằng cách lấy điện từ mặt đường.