sản xuất điện

  • Video: Quy trình sản xuất iPhone Video: Quy trình sản xuất iPhone
    Để sản xuất một chiếc iPhone, các công nhân ở trong xưởng phải thực hiện vô số các công đoạn như: Lắp ráp, thử nghiệm sản phẩm hay đóng gói.