sản xuất điện mặt trời

  • Truyền tải điện không cần dây Truyền tải điện không cần dây
    Nhật Bản đã thử nghiệm thành công kỹ thuật truyền tải điện không dây, một bước tiến quan trọng mở ra khả năng sản xuất điện từ ngoài vũ trụ bằng năng lượng mặt trời rồi truyền về Trái đất, theo hãng tin RT.