sứ mệnh nghiên cứu sao hỏa

  • NASA thử nghiệm tàu vũ trụ giống UFO NASA thử nghiệm tàu vũ trụ giống UFO
    Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) sắp thử nghiệm loại tàu vũ trụ có hình dạng giống đĩa bay, một loại phương tiện mới có thể sử dụng trong các sứ mệnh nghiên cứu sao Hỏa.
  • Video: NASA thử nghiệm tàu vũ trụ giống UFO Video: NASA thử nghiệm tàu vũ trụ giống UFO
    Ngày 29/6, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công chiếc “đĩa bay” khổng lồ trị giá 150 triệu USD để thử nghiệm công nghệ hạ cánh trên sao Hỏa.
  • Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa
    6 tình nguyện viên trong dự án sẽ sống và làm việc trong điều kiện chật hẹp và tách biệt với thế giới xung quanh, tạo tiền đề cho các sứ mệnh nghiên cứu sao Hỏa thực tế trong tương lai.