sự cố hạt nhân

  • Di chứng rò rỉ hạt nhân trên cây cối ở Chernobyl Di chứng rò rỉ hạt nhân trên cây cối ở Chernobyl
    Việc tiếp xúc với phóng xạ rò rỉ từ sự cố Chernobyl năm 1986 đã để lại những di chứng lâu dài trên cây cối ở khu vực này, theo một nghiên cứu mới công bố.
  • Mây phóng xạ là gì? Mây phóng xạ là gì?
    Thuật ngữ "mây phóng xạ" xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam và thế giới trong nhiều ngày qua, song nhiều người vẫn chưa biết khái niệm cụ thể về nó.