sự thật về trái đất

  • 50 sự thật khó tin về Trái Đất 50 sự thật khó tin về Trái Đất
    Tuổi thọ của Trái Đất chúng ta đang ở là 4,5-4,6 tỷ năm. Hơn 6 tỷ con người đang ở trên bề mặt của một “quả cầu” với vô số điều kỳ lạ và “khó tin” xảy ra hàng ngày.