sự va chạm của các thiên hà

  • Thiên hà Andromeda sẽ huỷ diệt Trái đất Thiên hà Andromeda sẽ huỷ diệt Trái đất
    Thiên hà Andromeda vốn là một tay sát thủ đầy kinh nghiệm khi đã từng va chạm với thiên hà Triangulum. Hai thiên hà Andromeda và Triangulum cách Trái đất lần lượt 2,6 triệu và 3 triệu năm ánh sáng và là những thiên hà trong nhóm các thiên hà có biên giới gần nhau bao gồm cả dải Ngân hà của chúng ta v&a