sao mộc

  • Sao Mộc không xoay quanh mặt trời Sao Mộc không xoay quanh mặt trời
    Hành tinh lớn nhất trong Thái Dương Hệ không xoay quanh mặt trời như chúng ta vẫn tưởng, mà di chuyển quanh một điểm phía trên ngôi sao này.