sao mộc nóng

  • Hành tinh màu đen "nuốt chửng" 94% ánh sáng Hành tinh màu đen "nuốt chửng" 94% ánh sáng
    Kính viễn vọng Không gian Hubble của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện hành tinh kỳ lạ WASP-12b gần như hoàn toàn có màu đen, do nó hấp thụ 94% ánh sáng chiếu xuống bề mặt.