sao thiên vương

  • Tổng quan về sao Thiên Vương Tổng quan về sao Thiên Vương
    Sao Thiên Vương là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời; là hành tinh có bán kính lớn thứ ba và có khối lượng lớn thứ tư trong hệ.