shewanella

  • Vi khuẩn giải mã bí ẩn cơ thể con người Vi khuẩn giải mã bí ẩn cơ thể con người
    Những ý tưởng lớn đến trong hình dáng nhỏ. Trong trường hợp của vi khuẩn Shewanella, chúng được đóng gói siêu nhỏ. Nhưng vi khuẩn cực nhỏ này có thể nắm giữ chìa khóa dẫn đến việc sản xuất năng lượng thay thế, tẩy sạch rác độc hại và điều ngạc nhi&ecir
  •  Pin vi khuẩn Pin vi khuẩn
    Lần đầu tiên một nghiên cứu chỉ rõ cấu trúc phân tử chính xác của các protein trong vi khuẩn giúp chúng có khả năng truyền điện.
  • Vi khuẩn có khả năng tạo ra điện năng Vi khuẩn có khả năng tạo ra điện năng
    Các nhà khoa học khám phá ra các tế bào vi khuẩn truyền điện, đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực sinh học thực nghiệm.