siêu trực thăng

  • Mỹ sẽ có siêu trực thăng Mỹ sẽ có siêu trực thăng
    Hãng Texas AVX đang đi tiên phong trong việc thiết kế loại máy bay trực thăng thế hệ mới cho quân đội Mỹ. Nó có thể chuyển quân, chở nặng và kiêm chức năng chiến đấu.