sinh con

  • Độ tuổi sinh con thông minh nhất Độ tuổi sinh con thông minh nhất
    Di truyền, tuổi tác cha mẹ, chế độ dinh dưỡng, quá trình giáo dục, tâm lý cha mẹ…là một trong những yếu tố quyết định sự thông minh của trẻ nhỏ.