solar impulse

  • Máy bay mặt trời bay xuyên đêm Máy bay mặt trời bay xuyên đêm
    Phi cơ đầu tiên trên thế giới chạy bằng năng lượng mặt trời hoàn thành chuyến bay qua đêm hôm nay, đánh dấu mốc quan trọng trong giấc mơ sử dụng phi cơ không dùng nhiên liệu của loài người.