tàu đệm từ siêu tốc

  • Nhật Bản ra mắt tàu đệm từ siêu tốc chạy 500km/h Nhật Bản ra mắt tàu đệm từ siêu tốc chạy 500km/h
    Phần đầu của tàu đệm từ siêu tốc mang mã số L0 dài gần 92 feet (28m). Trong đó, phần khoang mũi khí động học dài 49 feet (15m) với 24 chỗ ngồi. Toàn bộ 16 khoang trên tàu có thể vận chuyển cùng một lúc 1.000 hành khách.