tác động của bão mặt trời

  • Bão Mặt trời sắp ảnh hưởng Trái đất Bão Mặt trời sắp ảnh hưởng Trái đất
    Theo AP, Đài quan sát hoạt động năng lượng Mặt trời thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp được luồng lửa phóng ra từ Mặt trời xảy ra lúc 16h52 ngày 12/7 giờ quốc tế (tức 23h52 ngày 12/7 theo giờ VN).