tác phẩm nghệ thuật

  • Ẩn ý bên trong bức tranh 200 năm tuổi của Nhật Bản Ẩn ý bên trong bức tranh 200 năm tuổi của Nhật Bản
    Nhìn vào loạt bức tranh 200 năm tuổi của Nhật Bản có tên He-gassen (nghĩa nôm na là “trận chiến rắm”), không ít người cho rằng đây đơn giản chỉ là những tác phẩm mang tính hài hước, lấy ý tưởng từ một hoạt động bài tiết của cơ thể trong chu trình tiêu hóa.