tê giác trắng

  • Ảnh đẹp động vật trong tuần Ảnh đẹp động vật trong tuần
    Hai con hươu cái nhảy xuống hố và ngửi mùi mà hươu đực để lại nhằm chọn lựa cha cho những đứa con của chúng, còn chú gấu tựa lưng vào cột biển báo để gãi ngứa.
  • Chỉ còn 4 con tê giác trắng trên Trái đất Chỉ còn 4 con tê giác trắng trên Trái đất
    Một cá thể cái của loài tê giác trắng phương Bắc chết hôm 28/7, khiến loài này đối mặt nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn khi chỉ còn lại 4 con.