tìm hiểu về lười biếng

  • Bí ẩn của sự lười biếng Bí ẩn của sự lười biếng
    Tiến sĩ, bác sĩ tâm thần Neel Burton của Mỹ mô tả trên Psychology Today rằng, thật ra một người lười biếng vẫn có khả năng thực hiện các hoạt động như tất cả mọi người.