tòa nhà ăn khí co2

  • Ấn tượng tòa nhà "ăn" khí CO2 Ấn tượng tòa nhà "ăn" khí CO2
    Một kiến trúc sư người Pháp ấp ủ hy vọng tạo ra các công trình tiết kiệm năng lượng và "ăn" khí CO2 đã chính thức thực hiện được giấc mơ này.