tầng bình lưu

  • Phát hiện sinh vật ngoài trái đất? Phát hiện sinh vật ngoài trái đất?
    Các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện một dạng vật chất đặc biệt ở tầng bình lưu của Trái đất, và hùng hồn tuyên bố rằng con người là hậu duệ của các sinh vật ngoài hành tinh.
  • Khí quyển Trái Đất gồm những tầng nào Khí quyển Trái Đất gồm những tầng nào
    Bầu khí quyển của Trái Đất bao gồm nhiều lớp với những đặc điểm riêng biệt, trong đó tầng ngoài cùng đang dần tan biến vào vùng không gian liên hành tinh.