tầng ozone

  • Tầng ôzôn là gì? Tầng ôzôn là gì?
    Tầng ôzôn (zone) là một lớp khí quyển trên bề mặt Trái Đất có tập trung hàm lượng ôzôn cao.