tắm gội

  • 10 trường hợp tử vong do amip ăn não người 10 trường hợp tử vong do amip ăn não người
    Trùng amip ăn não người đã giết chết 10 người tại Karachi, Pakistan. Trong khi nguồn gốc của các amip ăn não người này vẫn chưa được làm rõ, các nhà chức trách cảnh báo người dân hãy sử dụng nước được tiệt trùng bằng clo.
  • 10 nguyên tắc để không bị ốm đầu đông 10 nguyên tắc để không bị ốm đầu đông
    Nhu cầu bảo vệ sức khỏe khi để không bị ốm vào đầu mùa đông rất cần thiết, nhất là người già, trẻ em có sức đề kháng kém.