tế bào ung thư

  • Nghiên cứu mới tiết lộ người càng cao lớn càng dễ mắc ung thư Nghiên cứu mới tiết lộ người càng cao lớn càng dễ mắc ung thư
    Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, mặc dù khả năng mắc bệnh tiểu đường dạng 2 và các bệnh tim mạch của những người có khổ người lớn thấp hơn trung bình nhưng nguy cơ mắc bệnh ung thư của những người này lại cao hơn và điều này hoàn toàn độc lập với phần trăm mỡ trong người.