tổ chim gõ kiến

  • Bí mật xương đầu chim gõ kiến Bí mật xương đầu chim gõ kiến
    Việc nghiên cứu xương đầu của chim gõ kiến có thể giúp giới khoa học chế tạo mũ bảo hiểm bảo vệ não khỏi chấn thương nghiêm trọng.