tổ hợp nhà máy điện

  • Tạo ra điện năng mới từ lá cây Tạo ra điện năng mới từ lá cây
    Những chiếc lá nhân tạo sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời để tạo ra một nguồn năng lượng giá rẻ có hiệu năng cao vừa được các nhà khoa học Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) chế tạo thành công.