tội phạm

  • Kỳ lạ máy nhìn "xuyên tường" Kỳ lạ máy nhìn "xuyên tường"
    Nhật báo của Anh gần đây đưa tin, một công ty điện tử của nước này vừa phát minh ra một loại máy có tên là Prism 200c có thể giúp con người nhìn ‘xuyên thấu” qua các bức tường.