tachocline

  • Thành phần cấu tạo nên Mặt trời là gì? Thành phần cấu tạo nên Mặt trời là gì?
    Mặt trời - ngôi sao trong trung tâm Thái dương hệ và là nguồn cung cấp năng lượng, ánh sáng tự nhiên cho Trái đất. Song ít ai biết chính xác thành phần cấu tạo nên Mặt trời.